W przemyśle kwasu octowego powszechnie wykorzystywane są stale austenityczne typu 18/8 bez i z domieszkami molibdenu. Stale austenityczne są odporne na korozję zarówno w przypadku napowietrzonych i nienapowietrzonych roztworów kwasu octowego. Wraz ze zwiększaniem się domieszki molibenu odporność stali na oddziaływanie kwasu octowego zwiększa się. Dodatkowo molibden zapobiega korozji wżerowej stali austenitycznych.

W przypadku zanieczyszczonego roztworu kwasu octowego o stężeniu 5 – 10% metalami oraz przy temperaturze wrzenia roztworu stale 18/8 nie mogą być stosowane. Konieczne jest domieszkiwanie powyżej 3% domieszki molibdenu.

Stosowanie ferrytycznych stali chromowanych odpornych na korozję w ośrodku, jakim jest kwas octowy, jest dość mocno ograniczone – nawet jeśli stale te posiadają 25% domieszkę Cr. Stale ferrytyczne korodują nawet w zimnym roztworze kwasu octowego. Tutaj również domieszki molibdenu pozwalają znacząco poprawić odporność stali ferrytycznych na działanie kwasu octowego.

W occie pochodzącym z fermentacji alkoholi, z racji tego, że środowisko to jest mniej agresywne od kwasu octowego, mogą być stosowane nawet stale martenzytyczne zawierające 12 – 14% Cr.

Robert Piotrkowski


comments powered by Disqus