Dobór stali nierdzewnych - Roztwory soli

Chlorki

Wśród chlorków należy wymienić chlorek: sodowy, amonowy, wapniowy, cynowy, żelazowy, miedziany i rtęciowy. Chlorek sodowy to ośrodek bezpośrednio wiązany ze środowiskiem wody morskiej, o którym pisaliśmy w pierwszym artykule z serii. Stale typu 18/8 odznaczają się dobrą odpornością na oddziaływanie czystego roztworu chlorku sodowego. W przypadku roztworów zanieczyszczonych o wiele lepiej radzą sobie stale 18/8 z molibdenem.

Chlorki amonowe są o wiele bardziej agresywne w stosunku do stali odpornych na korozję i z łatwością atakują je wżerowo. Stale typu 18/8 z 2,5% domieszką molibdenu nie wykazują odpowiedniej odporności w środowisku gotującego się i nasyconego roztworu chlorku amonowego. Zdecydowanie lepszą odpornością cechują się stale 20/25 z dodatkiem Cu i 4 – 5% domieszką Mo.

Chlorki wapniowe o kwaśnym odczynie są agresywniejsze od roztworów o odczynie alkalicznym. W środowisku alkalicznym stale typu 18/8 cechują się dobrą odpornością w szerokim zakresie temperatur. Powyżej temperatury wrzenia warto zastosować stale typu 20/25 z Mo i Cu.

Chlorki cynowe są o wiele bardziej agresywnym środowiskiem, co dyktowane jest procesem hydrolizy. 25% roztwór chlorku cynowego jest w stanie korodować stal 18/8 w tempie 300 g/m2 na dobę. W środowisku tym nie sprawdzą się również stale z domieszką molibdenu, których tempo korozji jest trzykrotnie mniejsze. Najlepszą odpornością w roztworach chlorków cynowych wykazują się stale 20/25 z Mo i Cu.

Chlorki żelazowe, miedziowe i rtęciowe to kolejne niezwykle agresywne roztowry, w których nie powinny być stosowane nawet stale 18/8 z molibdenem – chyba że w bardzo mocno rozcieńczonych roztworach.

Podchloryny

Podchloryny sodowe i wapniowe są niezwykle agresywnymi środowiskami, które intensywnie korodują stal wżerowo. By zmniejszyć ich agresywność, należy utrzymywać roztwór o odczynie alkalicznym, a metal powinien być regularnie czyszczony. W takim środowisku możliwe jest stosowanie stali 18/8 z molibdenem, jednak o wiele lepszą odpornością odznaczają się stale typu 20/25 z Mo i Cu. Największą odpornością na działanie podchlorynów wykazuje stop niklowy.

Siarczany

Siarczany są mniej agresywnym środowiskiem od chlorków. W środowisku tym rekomendowane jest użycie stali 18/8 z molibdenem, które odznaczają się bardzo dobrą odpornością na korozję.

Robert Piotrkowski


comments powered by Disqus