Roztwory alkaliczne i inne substancje

Ług sodowy i potasowy

Na działanie ługu sodowego i potasowego o dowolnym stężeniu do temperatury 50 stopni Celsjusza odporność wykazują wszystkie stale odporne na korozję. Powyżej tej temperatury konieczne jest stosowanie stali typu 18/8.

Woda utleniona

W roztworach wody utlenionej powstaje jedynie zjawisko rozkładu katalitycznego wody utlenionej przy zetknięciu z niepoprawnie obronioną cieplnie stalą. Poza tym ryzykiem stale odporne na korozję wykazują bardzo dobrą odporność na działanie wody utlenionej – zwłaszcza stale typu 18/8 i 18/8 z molibdenem.

Chlor, brom i jod

Stale typu 18/8 wykazują odporność na działanie suchego chloru w temperaturze do 300 stopni Celsjusza. Gdy wilgotność chloru wzrośnie, zacznie on intensywnie atakować stale odporne na korozję – nawet stal typu 18/8 z molibdenem. Z kolei brom oraz jod intensywnie atakują każdy rodzaj stali i stopów odpornych na korozję, niezależnie od stężenia i temperatury roztworu.

Robert Piotrkowski


comments powered by Disqus